Toplumsal Sorumluluk

KAMUYU  BİLGİLENDİRME

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ

   İşletmenin Adı:  Şiringaz Petrol Ürünleri ve Tüp İmalat Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi

   14.01.2015 tarihinde tescil edilen tadilinegöre Zeliha Nur GÜLER sermaye sahibidir.

   İşletmenin adresi: Barsama mahallesi 3073. Sokak  No 2-b  Kocasinan Kayseri’dir. İşletmenin bağlı bulunduğu grup şirketi yoktur.

   İşletmeci , Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkındaki yönetmelik gereğince yapılması gereken         bütün beyanların yapıldığını taahhüt eder.

   Tesiste 2 idari personel , 2 lpg tanker şöförü , 1lpg tüpü dolum-boşaltım görevlisi, 1 sorumlu müdür, 1 tehli madde güvenlik             danışmanı , 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 1 iş yeri hekimin ve 1 çevre görevlisi personel görev almaktadır.

   Rafineri ve diğer dağıtıcılardan alınan lpg nin tankerler vasıtası ile tesise veya bayilere taşınması-tanklarına boşaltılması,Tesise         taşınan lpg’nin istenilen miktar kadarının lpg tankerleri vasıtası ile bayileri taşınması ve bayii tanklarına boşaltıması LPG tüpü           içerisine dolum yapılması faaliyetleri yapılmaktadır.

   Kazanın türüne göre, hazırlanan hazolp risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planına göre gerekenler yapıldıktan sonra             Kazanın oluşumu ve gelişim seyri,İlgili tehli maddeler ve miktarları, kazanın insan sağlığı, çevre ve mallar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut veriler, alınan acil durum önlemleri, irtibat için kuruluş içi acil durum yönetim       merkezinde tüm operasyonu yönetmekle sorumlu olan baş kontrolörün isim ve iletişim bilgilerinin tamanı aşağıda belirtilen     kuruluşlara bildirilir.

  • Valilik
  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  • İtfaiye Teşkilatları
  • İl Sağlık Müdürlüğü İlgili Bölge Yönetimleri

BÜYÜK BİR KAZAYA SEBEP OLABİLECEK TEHLİKELİ MADDELERİN BİLİNEN İSİMLERİ VE TEMEL TEHLİKLERİ

   Lpg’nin temel tehleri:    Yanıcı ve patlayıcı maddedir.

   Sentetik boya’nın temel tehleri:Yanıcı ve zehirli maddedir.

   Selilözik tiner’in temel tehleri:    Yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.

Toplumsal Sorumluluk

KAMUYU  BİLGİLENDİRME

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ

   İşletmenin Adı:  Şiringaz Petrol Ürünleri ve Tüp İmalat Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi

   14.01.2015 tarihinde tescil edilen tadilinegöre Zeliha Nur GÜLER sermaye sahibidir.

   İşletmenin adresi: Barsama mahallesi 3073. Sokak  No 2-b  Kocasinan Kayseri’dir. İşletmenin bağlı bulunduğu grup şirketi yoktur.

   İşletmeci , Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkındaki yönetmelik gereğince yapılması gereken         bütün beyanların yapıldığını taahhüt eder.

   Tesiste 2 idari personel , 2 lpg tanker şöförü , 1lpg tüpü dolum-boşaltım görevlisi, 1 sorumlu müdür, 1 tehli madde güvenlik             danışmanı , 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 1 iş yeri hekimin ve 1 çevre görevlisi personel görev almaktadır.

   Rafineri ve diğer dağıtıcılardan alınan lpg nin tankerler vasıtası ile tesise veya bayilere taşınması-tanklarına boşaltılması,Tesise         taşınan lpg’nin istenilen miktar kadarının lpg tankerleri vasıtası ile bayileri taşınması ve bayii tanklarına boşaltıması LPG tüpü           içerisine dolum yapılması faaliyetleri yapılmaktadır.

   Kazanın türüne göre, hazırlanan hazolp risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planına göre gerekenler yapıldıktan sonra             Kazanın oluşumu ve gelişim seyri,İlgili tehli maddeler ve miktarları, kazanın insan sağlığı, çevre ve mallar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut veriler, alınan acil durum önlemleri, irtibat için kuruluş içi acil durum yönetim       merkezinde tüm operasyonu yönetmekle sorumlu olan baş kontrolörün isim ve iletişim bilgilerinin tamanı aşağıda belirtilen     kuruluşlara bildirilir.

  • Valilik
  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  • İtfaiye Teşkilatları
  • İl Sağlık Müdürlüğü İlgili Bölge Yönetimleri

BÜYÜK BİR KAZAYA SEBEP OLABİLECEK TEHLİKELİ MADDELERİN BİLİNEN İSİMLERİ VE TEMEL TEHLİKLERİ

   Lpg’nin temel tehleri:    Yanıcı ve patlayıcı maddedir.

   Sentetik boya’nın temel tehleri:Yanıcı ve zehirli maddedir.

   Selilözik tiner’in temel tehleri:    Yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.